Read more about the article Proventricular Dilatation Disease – Bệnh phồng dạ dày tuyến ở Vẹt
Bệnh phồng dạ dày tuyến ở vẹt

Proventricular Dilatation Disease – Bệnh phồng dạ dày tuyến ở Vẹt

Bệnh PDD (bệnh phồng tuyến dạ dày ở vẹt) là gì? Bệnh phồng dạ dày tuyến ở vẹt, còn được gọi là Wasting Disease (một bệnh làm hao mòn dần…

Continue ReadingProventricular Dilatation Disease – Bệnh phồng dạ dày tuyến ở Vẹt
Read more about the article Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) – Bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn ở vẹt
Bệnh PBFD

Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) – Bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn ở vẹt

Điều gì gây ra PBFD? PBFD được gây ra bởi một loại virus nhỏ gọi là 'Circovirus'. Virus này được truyền từ chim sang chim thông qua bụi lông, phân…

Continue ReadingPsittacine Beak and Feather Disease (PBFD) – Bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn ở vẹt
Read more about the article Bệnh Sốt vẹt (Psittacosis) – Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị
Bệnh sốt vẹt

Bệnh Sốt vẹt (Psittacosis) – Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Sốt vẹt có nhiều tên gọi như Chlamydiosis, Psittacosis và Ornithosis. Nó được gọi là Psittacosis khi nó xảy ra ở người và loại chim psittacine (vẹt) và được gọi…

Continue ReadingBệnh Sốt vẹt (Psittacosis) – Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị