Read more about the article African Grey Parrot/ Vẹt Xám Châu Phi và những sự thật về chúng
Tổng quan về vẹt xám châu phi - African Grey Parrot

African Grey Parrot/ Vẹt Xám Châu Phi và những sự thật về chúng

Vẹt xám Châu Phi đã được nuôi làm thú cưng trong hàng ngàn năm qua. Có những ghi chép về những con chim này như vật nuôi trong gia đình…

Continue ReadingAfrican Grey Parrot/ Vẹt Xám Châu Phi và những sự thật về chúng